Sản Phẩm

Lăn 3ml, 10ml - chai đựng tinh dầu nước hoa

Lăn 3ml, 10ml - chai đựng tinh dầu nước hoa

Chai đựng tinh dầu nước hoa lăn 3ml, 10ml

3,000 đ

Xịt 2ml trong suốt - chai chiết nước hoa

Xịt 2ml trong suốt - chai chiết nước hoa

Chai chiết nước hoa 2ml xịt trong suốt

3,500 đ

Mẫu Louis Vuitton 30ml - chai đựng nước hoa

Mẫu Louis Vuitton 30ml - chai đựng nước hoa

Chai đựng nước hoa mẫu Louis Vuitton 30ml

25,000 đ

Mẫu Le Labo 30-50-100ml - chai đựng nước hoa

Mẫu Le Labo 30-50-100ml - chai đựng nước hoa

Chai đựng nước hoa mẫu Le Labo 30-50-100ml. Chai nút đóng chắc chắn. Vòi xịt tốt.

25,000 đ

Mẫu Sauvage Dior 30ml - chai đựng nước hoa

Mẫu Sauvage Dior 30ml - chai đựng nước hoa

Chai đựng nước hoa mẫu Sauvage Dior 30ml

25,000 đ

Chai chiết 10ml đựng nước hoa (size15x15x120mm)

Chai chiết 10ml đựng nước hoa (size15x15x120mm)

Chai đẹp, dày, chắc. Vòi xịt tốt. Dùng đựng nước hoa chiết

10,000 đ

Facebook